FİNANSAL KİŞİLİK TESTİ

Yüksek finansal risk almaktan kaçınmam

Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum
%4